Refleksje naszych redaktorów z Białegostoku i Kolna są bardzo pozytywne. Większość uczestników spotkania w Operze i Filharmonii Podlaskiej została przekazana na gorąco przekazana – ustnie. Ale mamy też dwa pisemne podsumowania – Teresy Rafałowskiej i Eugeniusza Reglińskiego.