W tym roku w programie festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar znalazło się ponad 20 ciekawych wydarzeń z pięciu wymiarów (muzyki, sztuki, teatru, filmu, społeczności).