Przedstawiamy wiersz Stanisława Szymańskiego, pełen zadumy nad życiem. Miłej lektury.