Emerytura. To słowo budzi różnorodne uczucia, refleksje i wyobrażenia. Im bliżej przejścia na „zasłużony odpoczynek”, tym więcej chwil zadumy.