Akademia Trzeciego Wieku to nowe możliwości poszerzania granic umiejętności seniorów ich  wiedzy oraz pogłębiania wiary w siebie. Jest to specjalny program działań edukacyjnych adresowany do osób 60+, zwłaszcza tych, które dotychczas nie uczestniczyły w takim przedsięwzięciu.