Korespondencja Melchiora Wańkowicza z Jerzym Godorowskim jest  nowym nabytkiem Książnicy Podlaskiej.