Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży stał się  miejscem  Jarmarku Bożonarodzeniowego i miejscem Targów Twórczości Artystycznej. Swoje wyroby rękodzielnicze prezentowali starsi, i nie tylko,  mieszkańcy Podlasia, twórcy ludowi i artyści amatorzy.