Współcześnie różnica pomiędzy dniem powszednim a świątecznym zasadniczo polega na tym, że święto ma się wolne od pracy i dzień ten można swobodnie wykorzystać. Pół wieku temu na wsi dni te różniły się od siebie tak bardzo, że warto przypomnieć i utrwalić tę ich odmienność.