Przysłowie japońskie mówi: tylko będąc aktywnym będziesz pragnął dożyć 100 lat. Japończycy twierdzą, że szczęściem jest być stale zajętym.