Przedstawiamy niecodzienne uroki listopada,, ujęte w wierszach Jadwigi Zgliszewskiej. Przyjemnej lektury.