Mężczyzna zainwestował kilka tysięcy euro  w akcje spółki związanej z gazem i ropą naftową. Wypełnił kwestionariusz kontaktowy i pięć minut później…