Stowarzyszenie Szukamy Polski zaprasza 16 czerwca instytucje szkoleniowe i badawcze, uczelnie, organizacje społeczne, stowarzyszenia zajmujące się edukacją i aktywizacją seniorów na konferencję „Komunikacja włączająca” w ramach projektu Erasmus+ - nieformalna edukacja dorosłych.