7 listopada 2022 r. odbyła się VIII sesja sprawozdawczo – wyborcza delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) w Sali Obrad Sejmu w Warszawie.