Marszałek Województwa Podlaskiego, Opera i Filharmonia Podlaska oraz Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zapraszają na koncert ku pamięci Jego Świątobliwości Benedykta XVI. Koncert nosi tytuł „W harmonii ze Stwórcą”.