„Szukamy talentów – wielokulturowość w poezji”  to projekt Związku Tatarów RP Oddziału Bohoniki realizowany  z programu Działaj Lokalnie  X 2017, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.