Pracownicy części filii Książnicy Podlaskiej zorganizowali wakacyjne zajęcia dla dzieci.