W celu doskonalenia techniki bezpiecznej  jazdy, zwłaszcza w specyficznych i trudnych do przewidzenia sytuacjach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku zorganizował dla kierowców z długim stażem za kółkiem warsztaty bezpiecznej jazdy.