Kolejny film w telewizji seniora TVS poświęcamy rzecznikom seniorów.