Warsztaty malarskie dla dorosłych na wystawie ,,Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921–1994”*