Przedstawiamy jesienne wiersze Wiesława Lickiewicza, pełne umiłowania życia i przyrody. Przyjemnej lektury.