Przedstawiamy kolejny wiersz Stanisława Szymańskiego. Przyjemnej lektury.