„Ale silny zapach” – mówią niektórzy. „Nic nie czuję ” – mówią inni. Wiele osób, w tym seniorów, ma problem  z zaburzeniami węchu. Z  tymi  objawami spotykam się w moje codziennej praktyce.