Przedstawiamy wigilijny wiersz Wojciecha Więckowskiego, jednego z laureatów trzeciej edycji Konkursu Srebro nie Złoto. Przyjemnej lektury.