5 sierpnia 2018 roku zespół "Maryna" wystąpił  na Międzynarodowym Jarmarku Kultury Ludowej w Węgorzewie. Zespół działający w Klubie Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży  zaprezentował program"Wycinanki Kurpiowskie", propagujący folklor kurpiowski.