Czy piękno frazy wiersza Słowackiego to już tylko szacowny zabytek, czy wciąż użyteczny wzorzec lirycznych rozmów – zastanawia się Wojciech Więckowski. Miłej lektury.