Przedstawiamy wiersz Janiny Jakoniuk „Wróżby  andrzejkowe”. Przyjemnej lektury.