Zaproszenie na spotkania online dla podlaskich rad seniorów nadeszło z BANKU SREBRNEJ GOSPODARKI - PUNKT  WIEDZY.