Osoba młoda od wielu lat udaje się nie tylko na przysłowiowy monitoring osiedla, najbliższego sąsiedztwa, czy przemierza codzienną trasa dom-kościół-cmentarz. Tak żartobliwie rozpocznę informację o działalności kolneńskiego UTW.