14 maja 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie odbyła się konferencja, której  tematem było  przystąpienie samorządów miejscowości z Podlasia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski.