Przedstawiamy wiersz Jadwigi Zgliszewskiej, który powstał po wysłuchaniu na żywo koncertu skrzypcowego „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego w wykonaniu Konstantego Andrzeja Kulki. Przyjemnej lektury.