Przedstawiamy wiersz Stanisława Szymańskiego „Śmiać się beztrosko… dziecinne marzenie?”
Miłej lektury.