Przedstawiamy wiersz Anny Kropiewnickiej poświęcony rozmyślaniom nad sensem życia. Miłej lektury.