Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało dofinansowanie w wysokości 86 tys. złotych ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu „Kultura w sieci”. Powstanie cykl filmów krótkometrażowych. Ich tematyka będzie różnorodna, od historii Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, po podlaską obrzędowość. Produkcja ruszy na początku czerwca