Przedstawiamy wiersz Jadwigi Zgliszewskiej, poruszający temat uzależnienia od komputera. Przyjemnej lektury.