Przedstawiamy wiersz Joanny Pisarskiej, poświęcony Dniu Wniebowzięcia. Zapraszamy do lektury.