Przedstawiamy kolejne, refleksyjne wiersze wiersze Wiesława Lickiewicza. Przyjemniej lektury.