Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Muzeum Pamięci Sybiru zapraszają na promocję najnowszej książki autorstwa prof. Wojciecha Śleszyńskiego oraz dr. Marcina Zwolskiego pt.: „Przyszli ze Wschodu. Okupacja sowiecka ziem wschodnich II Rzeczypospolitej (1939–1941)”.