10 lutego 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży odbył się Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych. Przyjechały zespoły z różnych stron województwa podlaskiego, które przedstawiły różne obrzędy ludowe ze swoich terenów.