Starodawna tradycja Horeses knives carving, kultywowana przez holenderskich farmerów, sięga czasów Napoleona. O tych zwyczajach opowiedział mi Niko, który od wielu lat jest przyjacielem mojego zięcia.