Przedstawiamy wiersze Joanny Pisarskiej, sławiące uroki jesieni. Przyjemnej lektury.