Wschód Kultury/Inny Wymiar realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i budżetu Miasta Białegostoku w ramach projektu Wschód Kultury koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury.