Przedstawiamy wiersz Stanisława Szymańskiego „smak wiśni”. Miłej lektury