Wsparcie osób 60+ i ich aktywizacja poprzez oferty edukacyjne, rekreacyjne, kulturalne i opiekuńcze - to w skrócie założenia programu Senior + na lata 2021- 2025.