Porterty Jana Klemensa Branickiego i Izabeli z Poniatowskich Branickiej opuszczają Białystok. Po ukończeniu prac konserwatorskich, dzieła wrócą na swoje miejsce w Galerii Malarstwa Polskiego w białostockim Ratuszu.