Panuje powszechne przekonanie, ze społeczeństwo się starzeje. To prawda, wydłużanie się czasu życia i niski przyrost naturalny sprawiają, iż seniorzy stają się coraz liczebniejszą, i co za tym idzie, coraz uważniej „oglądaną” grupą społeczną.