Praca Podlaskiej Redakcji Seniora tworzącej portal podlaskisenior.pl (wcześniej senior.bialystok.pl) budzi zainteresowanie również seniorów ukraińskich, którzy chcą skorzystać z naszych, polskich doświadczeń.