25 lutego 2019 roku odbyły się wybory do nowej Łomżyńskiej Rady Seniorów, a 4 marca nastąpiło ogłoszenie wyników. W wyborach wzięło udział 203 mieszkańców Łomży, którzy ukończyli 60 lat.