Już po raz drugi, 26 września 2019 r. odbyły się w Suwałkach - wybory Miss i Mistera Trzeciej Młodości. Głównym celem jest integracja, ukazanie pozytywnego wizerunku seniorów, a także, co niezwykle istotne, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kulturalnemu bez względu na wiek.