Przedstawiamy drugą w 2019 roku publikację naukową Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filii w Białymstoku. Tym razem naszą uwagę przyciągnął jeden z najważniejszych twórców teatralnych pierwszej połowy XX wieku, aktor, pedagog i reżyser – Michaił Czechow.