„Summa Julitty Sleńdzińskiej” – wydawnictwo pod redakcją Izabeli Suchockiej to pierwsza publikacja, podsumowująca całokształt życia i twórczości ostatniej przedstawicielki głośnej wileńskiej dynastii malarskiej.